Aktualne Informacje

MAJ 29, 2024 :: Dokumenty

Dokumenty do pobrania

MAR 18, 2024 :: Program Świadomej Donacji Zwłok

Gdzie wysłać dokumenty

MAR 18, 2024 :: Ważna informacja

Kontakt

LIS 27, 2023 :: Pożegnanie donatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

09.11.2023r.

WRZ 07, 2023 :: POCHÓWEK

09.11.2023 r.

LIS 24, 2021 :: LINK DO TRANSMISJI Z POCHÓWKU

link - 20.11.2021r.

O donacji

Szanowni Państwo,

W ramach Programu Świadomej Donacji Zwłok Uczelnia zaplanowała pochówek Donatorów
na dn. 09.11.2023 r. na godz. 11:00
na cmentarzu komunalnym w Rudzie Śląskiej przy ulicy Krańcowej 5.

Pochowani będą:

SUSŁOWSKI

ANDRZEJ

NAHLIK

IRENA

CIASZKIEWICZ

JOLANTA

NICZYŃSKI

JANUSZ

HARBER

MACIEJ

PASZKOWSKA

HELENA

RURARZ

MIECZYSŁAW

JAŁOWICKI

JAN

RESPONDEK

RYSZARD

JANKOWSKI

STEFAN

STOLARCZYK

JÓZEF

WIKAREK

JAN

BIELIŃSKI

ADAM

TRZECIAK

TERESA

KOSMALA

WIESŁAWA

KOZŁOWSKI

ARNOLD

ŚWIDERSKA - KIEŁCZEWSKA

URSZULA

SZOTA

JANUSZ

TKOCZYK

JÓZEF

MATYJASEK

STANISŁAW

OKOS

JÓZEF

SIEPRAWSKA

STANISŁAWA

MŁYNARCZYK

ANDRZEJ

SMERECZAŃSKA

MARIA

BADURA

FRANCISZEK

GLAJC

ROMUALD

DZIUBA

DANUTA

SKIBA

JÓZEF

BŁACHOWICZ - KWIK

IRENA

GĄSIOROWSKA

ROMUALDA

LAKAREWICZ

CZESŁAW

KOSMALA

TADEUSZ

ŁUKOWSKI

ANDRZEJ

SZUMNIAK

URSZULA

DULEMBA

ANNA

ERICSON

CECYLIA

ABLEWICZ

STANISŁAWA

WIELOCH

HALINA

STOCHMAL

ZOFIA

KOŁEK

ZDZISŁAWA

KÓSKA

ELŻBIETA

TOMCZYŃSKA

LIDIA

MUCHA

RYSZARD

SZCZERBA

MARIA

GĘSIKOWSKI

RYSZARD

ŚWIERCZYŃSKA

ALICJA

MILEWSKA

ILONA

BEDNARSKA

JÓZEFA

WASIEWICZ

URSZULA

KOWALSKI

JANUSZ

BLADA

ANASTAZJA

MATUSIAK - HESS

GEORG

SKORUPSKA

JADWIGA

SIBIŃSKA

JANINA

BARAN

JULIAN

RYŃSKI

JERZY

 

 

__________________________________________________________________________

UWAGA - ZGŁOSZENIE ZGONU

PROSIMY NIE ZGŁASZAĆ ZGONU BEZPOŚREDNIO DO PARKU PAMIĘCI

W przypadku chęci zgłoszenia zgonu Donatora SUM w dniach wolych od pracy oraz po godzinach pracy należy nagrać wiadomość na automatycznej sekretarce (tel.: 32/252-64-87).

Należy podać dane osoby zmarłej oraz dane osoby zgłaszającej zgon wraz z numerem telefonu kontaktowego lub wysłać zgłoszenie zgonu na adres e-mail: donacja@sum.edu.pl .

W przypadku zgonu w domu lub np. DPS należy jak najszybciej wezwać najbliższy miejsca zgonu zakład pogrzebowy w celu zabezpieczenia zwłok w chłodni.

Procedura transportu zwłok do Uczelni nastąpi w najbliższym dniu roboczym.

Dokumenty potrzebne do odbioru zwłok:

- Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego,

- Karta zgonu - Część przeznaczona do zarejestrowania zgonu oraz Część przeznaczona dla administracji cmentarza.

Prosimy również dostarczyć dokumentację medyczną Donatora.

 

___________________________________________________________________________________________

Katedra i Zakład  Anatomii Prawidłowej jest jednostką dydaktyczną, która uczy studentów i lekarzy na zwłokach ludzkich. Próby uczenia studentów anatomii za pomocą atlasów anatomicznych oraz uczenie się na modelach anatomicznych lub na plastynowanych preparatach kończyły się zawsze obniżeniem poziomu nauczania, jak również obniżeniem poziomu zachowań etycznych studentów i lekarzy. 

W Polsce Akademie Medyczne borykają się z problemem pozyskiwania ciał do celów dydaktycznych i szkoleniowych.
Śląski Uniwersytet  Medyczny uczy studentów i lekarzy na zwłokach. Ciało człowieka jest najwspanialszym i niezastąpionym atlasem i niemożliwością jest, by wykształcić dobrego lekarza bez bezpośredniego, namacalnego kontaktu z prawdziwym ciałem człowieka.

W roku 2003 powstał w Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) "PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI  ZWŁOK". Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiej Akademii Medycznej zaczęła pozyskiwać nowe ciała dzięki wprowadzonemu Programowi. Taka forma Akademickiego pożegnania jest częścią i swoistym pierwszym zwieńczeniem prowadzonego Programu Świadomej Donacji Zwłok objętego Memoriałem im. o. Innocentego Marii Bocheńskiego prowadzonego przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wolą Ojca Bocheńskiego (zakonnika, profesora, myśliciela, niepoprawnego optymisty) było by jego ciało zostało przekazane na cele naukowe; tak też się stało. Jego ciało zostało oddane jego ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, którego był wieloletnim profesorem.

Pierwszy w Polsce pochówek ciał osób, które wiele lat służyły nauce i kształciły kolejne pokolenia nowych lekarzy odbył się w roku 2004. W uroczystości brali udział studenci, Władze Uczelni oraz rodziny Darczyńców. Odbyło się ekumeniczne nabożeństwo pożegnania zmarłych. Darczyńcy Katedry byli różnych wyznań, dlatego też zaproszono przedstawicieli kościołów prawosławnego, protestanckiego i katolickiego. Memoriał o. Bocheńskiego kończy się w Parku Pamięci, gdzie składa się urny w Mogile Darczyńców w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej. Pamiątkowa tablica znajduje się w centralnym miejscu parku, otoczona zielenią i sosnami. Tablica ufundowana przez Prezesa Parku Pamięci głosi: 

bqHic est locus ubi mors gaudet succurrere vitaebq - 
Oto miejsce gdzie śmierć cieszy się, że może przyjść z pomocą życiu

 

Uroczystość ta ma bardzo istotny wymiar etyczny. Pierwszy kontakt studentów ze zwłokami jest szokujący. Widok kości i ciała napawa ich lękiem. Z biegiem czasu muszą do tego jednak przywyknąć. Muszą się uczyć, by zaliczyć kolejne partie anatomicznego materiału. Staje się to później codziennością i dwugodzinne wizyty dwa razy w tygodniu w prosektorium nie są już niczym strasznym. Pozostaje tylko wszechobecny zapach formaliny i właściwie jest to jedyną wyróżniającą cechą tych zajęć.

Program Donacji i Memoriał o. Bocheńskiego jest pierwszym w Polsce projektem mającym na celu informowanie i pozyskiwanie świadomych Donatorów. Jednocześnie program zabezpiecza właściwe traktowanie ciała przez studentów i lekarzy, zapewnia także pochówek zgodny z wyznaniem ofiarodawcy. 
Obecnie Katedra posiada ponad 2000 aktów potwierdzonych notarialnie od osób, których wolą jest przekazanie po śmierci ciała dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Uroczystość akademickiego pochówku planowo odbywa się pod koniec roku akademickiego, kiedy studenci kończą zajęcia sekcyjne z anatomii i przygotowują się do egzaminu. Studenci przygotowują wieńce, znicze, przemówienia i stają przy urnach ciał. Stają razem z ich rodzinami i zderzają się z prawdą, która szokowała ich na początku. Oto Człowiek! Dla ciebie był on najdoskonalszym atlasem anatomii a dla kogoś innego mężem, ojcem, przyjacielem. Swoisty powrót do początku a jednak nabyta wiedza pozostaje. Najważniejsze jest jednak to, że student ma poczucie, że to nie preparat, lecz Człowiekktóry podarował mu, wierząc w jego zdolności i przyszłą lekarską rzetelność to, co mógł podarować w imię życia innych ludzi. Tej prawdy nawet najczęstsze wizyty w prosektorium już nie wyrwą mu z serca. 
Pamiętajmy!

 bqŚmierć nie musi być końcem, może stać się wartością,  z której mogą korzystać ludzie żyjący bq

                                                                                                                    Lekcja anatomii doktora Tulpa Rembrandt

Pochówek

 

Szanowni Państwo,

W ramach Programu Świadomej Donacji Zwłok Uczelnia zaplanowała pochówek na dn. 09.11.2023 r.

______________________________________________________________________

LINK DO UROCZYSTOŚCI z 2021 r.:   https://youtu.be/6ELPoQAX2fA

Uprzejmie zawiadamiamy, iż 20 listopada 2021r. o godz. 11:00 w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5 odbył się pochówek Donatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach XVII Memoriału im. Ojca Profesora Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego.                                                       

Uczelnia zaprasza do obejrzenia transmisji online na kanale You Tube Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ( https://youtu.be/6ELPoQAX2fA ).

Relację z wydarzenia zamieszczono na stronie głównej Uczelni ( www.sum.edu.plhttp://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/13986-pochowek-i-pozegnanie-124-donatorow-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-w-katowicach ).

_______________________________________________________________________

O. Innocenty Maria Bocheński OP (1902 - 1995r.)

Informacje

Józef Maria (imię zakonne: Innocenty) Bocheński urodził się 30 września 1902 roku w Czuszowie (Krakowskie) w bitnej, szlacheckiej rodzinie herbu Rawicz. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie (1920) walczył ochotniczo w VIII pułku ułanów z bolszewikami; następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza, lecz w 1922 przeniósł się na ekonomię do Poznania, gdzie słuchał m. in. F. Znanieckiego i Cz. Znamierowskiego. Podczas studiów był związany z ugrupowaniami monarchistycznymi; rwał się także do walki z rokoszem J. Piłsudskiego w obronie legalnego rządu (1926). W tym samym roku, za namową o. Jacka Woronieckiego OP, wstąpił do seminarium duchownego jako człowiek... niewierzący! -- z obawy przed tym, że bez ścisłego nadzoru i dopingu do pracy zmarnuje swoje życie i talenty. Jak po latach twierdził, to właśnie "wychowanie" zakonne pomogło mu zarówno osiągnąć łaskę wiary, jak i stać się jednym z największych logików ubiegłego stulecia.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 roku. W 1932 i 1934 brał udział w Międzynarodowych Kongresach Tomistycznych. Doktorat z filozofii uzyskał we Fryburgu Szwajcarskim w 1931, a z teologii (w rzymskim Collegium Angelicum) - w 1934 roku. Odtąd, do 1940 roku - z przerwą w 1938 na prywatną docenturę w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie habilitował się (Z historii logiki zdań modalnych) - wykładał logikę (Elementa logicae graecae, 1937) w Papieskim Uniwersytecie "Angelicum" w Rzymie, a od 1950 r. aż do emerytury -- we Fryburgu (był tam nawet rektorem), a także w wielu uczelniach w USA. Stworzył Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu, gdzie rozwijano studia sowietologiczne i propagowano wiedzę o sytuacji w krajach bloku komunistycznego. Był zwolennikiem filozofii analitycznej, badał głównie historię logiki, a także filozofię marksistowską oraz sowiecką ideologię, z których tezami prowadził zasadniczą polemikę.

O. Józef Bocheński wsławił się również tym, że wypełniając nieformalnie funkcję cenzora Kongregacji Św. Oficjum, doprowadził w 1955 r. do wciągnięcia na indeks ksiąg zakazanych tygodnika "Dziś i Jutro", wydawanego przez środowisko tzw. postępowych katolików (późniejszy Pax), które wraz z Bolesławem Piaseckim współtworzył... średni z braci Bocheńskich Aleksander!

Był człowiekiem tysiąca imion, postacią niesłychanie barwną. Światowej sławy logik i filozof analityczny, teolog. Błyskotliwy krytyk komunizmu, "dominikanin w ostrogach" dostrzegający także błędy Kościoła. Pilot samolotowy i kierowca, który stale przekraczał dozwoloną prędkość, przy tym lubił tytoń i smak dobrego piwa. "Mistrz życia" i altruista, ułan i kapelan wojenny. Równocześnie geniusz i heretyk, oryginał i ekscentryk w habicie...

W pewnym okresie właściwie wyzwolił się spod zwierzchności zakonnej, prowadząc bogate życie naukowe i podróżując po całym świecie. Oprócz wielu prac akademickich o. Bocheński jest także autorem wielokrotnie wznawianych popularnych książek publicystycznych, jak Sto zabobonów czy Podręcznik mądrości (tego świata), Wreszcie, pozostawił on po sobie pasjonujące Wspomnienia (1994), ukazujące życie zakonne w jedyny w swoim rodzaju sposób...

Surowy w ocenie poglądów, a niezwykle sympatyczny i gotowy do służenia pomocą wielu ludziom. Bezkompromisowy poszukiwacz prawdy i tropiciel wszelkiego rodzaju błędów myślowych i niejasności, zwolennik zasad zdrowego rozsądku. Wszystko co mówił było proste i oczywiste, choć potrafił poruszać się na poziomach dostępnych tylko elicie intelektualnej tego świata.

W myśl swojej żelaznej zasady głosił, że ciągle trzeba się czegoś nowego uczyć, niezależnie od warunków, wieku i zdobytych już kwalifikacji. Życie powinno być świadome i pełne, mądre i szczęśliwe, piękne i pięknie przyjęte.

Sam był tego uosobieniem - znakomicie wykształcony, rozwijający wszechstronne zainteresowania, autorytet w wielu dziedzinach, poliglota, a równocześnie człowiek pogodny, uśmiechnięty, z dystansem do siebie i świata, do ostatnich lat otwarty na życie i bez pretensji do niego.

Pozostawił po sobie dorobek, w którym, oprócz znakomitych prac filozoficznych, znajdujemy setki niezwykle trafnych sentencji i spostrzeżeń wartych zapamiętania nie tylko z powodu przekazywanych przez nie doniosłych treści, ale też często z powodu niezwykłej i jakże nieczęsto spotykanej u uczonych tego formatu, formy.

Zgodnie z ostatnim życzeniem o. Bocheńskiego - jego cały filozoficzny dorobek naukowy, jak również ciało, mają służyć nauce i potomności.

 

bqMądry człowiek, ciało swoje zapisuje instytutowi anatomicznemu i stosuje zasadę Spinozy, jego mądrość jest medytacją życia, nie śmiercibq

pisał w swoim "Podręczniku mądrości tego świata" ten jeden z największych myślicieli XX wieku.

Najczęstsze pytania

Formalności

Dokumenty można pobrać ze strony http://donacja.sum.edu.pl/?#m_dokumenty_4  lub zadzwonić na nr 32-252-64-87.

Zapraszamy do śledzenia strony http://donacja.sum.edu.pl/?#m_najczesciejzadawanepytania_3 .

___________________________________________________________________________________________________

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK:

1. Pobierz dokument Akt Przekazania Zwłok i wydrukuj go. Jeżeli nie ma Pani/Pan takiej możliwości prosimy zadzwonić do Uczelni pod ten numer +48 (32) 252 64 87 - dokumenty zostaną wysłane pocztą.

2. Po wydrukowaniu lub otrzymaniu dokumentu prosimy go wypełnić.

3. Następnie należy udać się do notariusza, który potwierdzi wiarygodność podpisu. Koszt takiej usługi wynosi zwykle ok. 25zł.

4. Ostatnim krokiem jest wysłanie oryginału dokumentu Aktu Przekazania Zwłok do Uczelni na adres:

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

Wszelkie dodatkowe informacje, można uzyskać pod numerem tel: (32) 252 64 87 (w godz. porannych) lub drogą elektroniczną - donacja@sum.edu.pl

 

W przypadku chęci zgłoszenia zgonu poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy, należy nagrać wiadomość na automatyczną sekretarkę lub wysłać maila na adres donacja@sum.edu.pl 

Zgłaszając zgon należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko osoby zmarłej, 

- imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zgłaszającej zgon,

- adres miejsca, w którym przechowywane są zwłoki.

Pracownik Uczelni poprosi o informacje dotyczące Donatora.

Procedura związana z transportem zwłok do Uczelni rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu zgonu.

 

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Prosimy pobrać dokument „Akt przekazania zwłok” i wydrukować go lub zadzwonić do Uczelni, tel.   +48 (32) 252 64 87 – dokumenty wyślemy pocztą.

Akt należy wypełnić, potwierdzić notarialnie i przysłać na adres Uczelni.

 

Po otrzymaniu Aktu przekazania zwłok, prześlemy zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do Programu. Zaświadczenie jest zalaminowane.

 

Prosimy zadzwonić na nr telefonu +48 (32) 252 64 87 i przekazać nam informację kto i kiedy zmarł oraz gdzie dokładnie aktualnie znajduje się ciało zmarłego (szpital, zakład pogrzebowy).
W przypadku, gdy zgłoszenie zgonu będzie np. w dniach wolnych od pracy, bądź po godzinach pracy, prosimy zostawić wyraźną wiadomość głosową na automatycznej sekretarce lub wysłać maila na adres donacja@sum.edu.pl .
Należy podać dane zmarłego, swoje dane i swój nr telefonu.

 

Do odbioru ciała niezbędnym dokumentem jest

- Odpis skrócony aktu zgonu (oryginał) z Urzędu Stanu Cywilnego,

- Karta zgonu - Część przeznaczona do zarejestrowania zgonu oraz Część przeznaczona dla administracji cmentarza.
Karta zgonu powinna być wystawiona wg wzoru - załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2021r. (poz. 1448).


Ww. dokumenty powinny znajdować się w miejscu, z którego ciało będzie odbierane. Prosimy też o dostarczenie dokumentacji medycznej.

 

Koszty te pokrywa Uczelnia.

 

Nie ma wyznaczonej granicy określającej długość wykorzystywania preparatu do realizacji badań naukowych i celów dydaktycznych.

O przeznaczeniu ciała do kremacji / pochówku decyduje Uczelnia.

 

Informacja o terminie pochówku będzie zamieszczona na stronie www.donacja.sum.edu.pl  ( www.sum.edu.pl ) lub będzie można ją uzyskać pod nr tel.: +48 (32) 252 64 87

 

 

Dokumenty

do pobrania

Dokumenty

Dokumety do pobrania:

 Akt przekazania zwłok (POTWIERDZONY NOTARIALNIE)

 Program Świadomej Donacji Zwłok

 Rezygnacja (POTWIERDZONA NOTARIALNIE)

Kontakt

z nami

Kontakt

ADRES:

Program Świadomej Donacji Zwłok

Dział Administracyjno-Gospodarczy w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

 

 

TELEFON: 32 252 64 87

E-MAIL: donacja@sum.edu.pl

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Dział Administracyjno-Gospodarczy w Katowicach Program Świadomej Donacji Zwłok

ul. Poniatowskiego 15
40-055 Katowice

telefon: 32/ 252 64 87
e-mail: donacja@sum.edu.pl