O donacji

Szanowni Państwo,

Informujemy, iz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 z dn. 07.04.2020r. Rektora SUM od dnia 09. kwietnia 2020r. do odwołania realizacja Programu Świadomej Donacji Zwłok została zawieszona.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2417 )

W związku z powyższym Uczelnia nie może przyjmować nowych wniosków (Aktów przekazania zwłok) oraz nie może przyjmować ciał Darczyńców.

 

______________________________________________________

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i wynikającej
z tego faktu konieczności przeorientowania pracy Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej w Katowicach uprzejmie informuję, że wszystkie Osoby zainteresowane udziałem
w Programie Świadomej Donacji Zwłok, bądź Członkowie Rodzin Donatorów mogą  
w okresie od 18.03.2020 r. nawiązać kontakt z ww. jednostką organizacyjną Uczelni za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: donacja@sum.edu.pl lub telefonicznie pod nr tel. 32 252 64 87 oraz pozostawiając wiadomość głosową.

 ____________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 42/2020 z dn. 11.03.2020r. Rektora SUM § 1 ust. 1.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2396 )

i Komunikatu w sprawie odwołania konferencji i wydarzeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11278-komunikat-w-sprawie-odwolania-konferencji-i-wydarzen )

pochówek Donatorów w bieżącym roku jest odwołany. Nieznana jest nowa data pochówku.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Katedra i Zakład  Anatomii Prawidłowej jest jednostką dydaktyczną, która uczy studentów i lekarzy na zwłokach ludzkich. Próby uczenia studentów anatomii za pomocą atlasów anatomicznych oraz uczenie się na modelach anatomicznych lub na plastynowanych preparatach kończyły się zawsze obniżeniem poziomu nauczania, jak również obniżeniem poziomu zachowań etycznych studentów i lekarzy. 

W Polsce Akademie Medyczne borykają się z problemem pozyskiwania ciał do celów dydaktycznych i szkoleniowych.
Śląski Uniwersytet  Medyczny uczy studentów i lekarzy na zwłokach. Ciało człowieka jest najwspanialszym i niezastąpionym atlasem i niemożliwością jest, by wykształcić dobrego lekarza bez bezpośredniego, namacalnego kontaktu z prawdziwym ciałem człowieka.

W roku 2003 powstał w Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) "PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI  ZWŁOK". Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiej Akademii Medycznej zaczęła pozyskiwać nowe ciała dzięki wprowadzonemu Programowi. Taka forma Akademickiego pożegnania jest częścią i swoistym pierwszym zwieńczeniem prowadzonego Programu Świadomej Donacji Zwłok objętego Memoriałem im. o. Innocentego Marii Bocheńskiego prowadzonego przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Ojciec Bocheński (zakonnik, profesor, myśliciel, niepoprawny optymista) jego wolą było by jego ciało zostało przekazane na cele naukowe, tak też się stało. Jego ciało zostało oddane jego ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, którego był wieloletnim profesorem.

Pierwszy w Polsce pochówek ciał osób, które wiele lat służyły nauce i kształciły kolejne pokolenia nowych lekarzy odbył się w roku 2004.W uroczystości brali udział studenci, Władze Uczelni oraz rodziny Darczyńców. Odbyło się ekumeniczne nabożeństwo pożegnania zmarłych. Darczyńcy Katedry byli różnych wyznań, dlatego też zaproszono przedstawicieli kościołów prawosławnego, protestanckiego i katolickiego. Memoriał o. Bocheńskiego kończy się w Parku Pamięci, gdzie składa się urny w Kolumbarium w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej. Pamiątkowa tablica znajduje się w centralnym miejscu parku, otoczona zielenią i sosnami. Tablica ufundowana przez Prezesa Parku Pamięci a umieszczona na kolumbarium głosi: 

bqHic est locus ubi mors gaudet succurrere vitaebq - 
Oto miejsce gdzie śmierć cieszy się, że może przyjść z pomocą życiu

 

Uroczystość ta ma bardzo istotny wymiar etyczny. Pierwszy kontakt studentów ze zwłokami jest szokujący. Widok kości i ciała napawa ich lękiem. Z biegiem czasu muszą do tego jednak przywyknąć. Muszą się uczyć, by zaliczyć kolejne partie anatomicznego materiału. Staje się to później codziennością i dwugodzinne wizyty dwa razy w tygodniu na prosektorium nie są już niczym strasznym. Pozostaje tylko wszechobecny zapach formaliny i właściwie jest to jedyną wyróżniająca cechą tych zajęć.

Program Donacji i Memoriał o. Bocheńskiego jest pierwszym w Polsce projektem mającym na celu informowanie i pozyskiwanie świadomych Donatorów. Jednocześnie program zabezpiecza właściwe traktowanie ciała przez studentów i lekarzy, zapewnia także pochówek zgodny z wyznaniem i życzeniem ofiarodawcy. 
Obecnie Katedra posiada ponad 2000 aktów potwierdzonych notarialnie od osób, których wolą jest przekazanie po śmierci ciała dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Uroczystość akademickiego pochówku odbywa się pod koniec roku akademickiego, kiedy studenci kończą zajęcia sekcyjne z anatomii i przygotowują się do egzaminu. Studenci przygotowują wieńce, znicze, przemówienia i stają przy urnach ciał. Stają razem z ich rodzinami i zderzają się z prawdą, która szokowała ich na początku. Oto Człowiek! Dla ciebie był on najdoskonalszym atlasem anatomii a dla kogoś innego mężem, ojcem, przyjacielem. Swoisty powrót do początku a jednak nabyta wiedza pozostaje. Najważniejsze jest jednak to, że student ma poczucie, że to nie preparat, lecz Człowiekktóry podarował mu, wierząc w jego zdolności i przyszłą lekarską rzetelność to, co mógł podarować w imię życia innych ludzi. Tej prawdy nawet najczęstsze wizyty w prosektorium już nie wyrwą mu z serca. 
Pamiętajmy!

 bqŚmierć nie musi być końcem, może stać się wartością,  z której mogą korzystać ludzie żyjący bq

Pochówek

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 z dn. 07.04.2020r. Rektora SUM od dnia 09. kwietnia 2020r. do odwołania realizacja Programu Świadomej Donacji Zwłok została zawieszona.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2417 )

_______________________________________________________________

Coronavirus ważna informacja dla Donatorów

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19 w Polsce w celu uzyskania informacji
o Programie Świadomej Donacji Zwłok,
uprasza się o kontakt wyłącznie mailowy
donacja@sum.edu.pl, telefoniczny 32/252 64 87 lub pozostawienie wiadomości głosowej.

 _______________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 42/2020 z dn. 11.03.2020r. Rektora SUM § 1 ust. 1.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2396 )

i Komunikatu w sprawie odwołania konferencji i wydarzeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11278-komunikat-w-sprawie-odwolania-konferencji-i-wydarzen )

pochówek Donatorów w bieżącym roku jest odwołany.

 

 _______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 Program uroczystości pogrzebowych w 2019 roku:

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

zaprasza na uroczystość pochówku osób,

które oddały swoje ciała na cele naukowe w ramach

Memoriału im. Ojca Profesora Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego,

która odbędzie się w dniu 25 maja 2019r. o godz. 10:00

w Auli A-3 im prof. W. Zahorskiego w Katowicach ul. Medyków 18

 

Program uroczystości

godz. 10:00 - Rozpoczęcie Uroczystości - powitanie Gości – Kierownik Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej prof. dr hab. n. med. Grzegorz Bajor
godz. 10:30 - Złożenie kwiatów przez przedstawicieli władz, studentów, lekarzy oraz pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
godz. 10:40 - Ekumeniczne nabożeństwo pogrzebowe z udziałem przedstawicieli Kościołów: Prawosławnego, Protestanckiego, Katolickiego
godz. 11:10 - Zakończenie I części uroczystości
Przejazd do Parku Pamięci  Ruda Śląska ul. Krańcowa 5
godz. 12:00 - Rozpoczęcie II części uroczystości - złożenie prochów w Kolumbarium

 
 W ramach uroczystości pochowani zostaną
 1. Śp. Mieczysław Wasierzyński
 2. Śp. Krystyna Labus
 3. Śp. Michał Walińśki
 4. Śp. Józef Zatryb
 5. Śp. Bronisława Bednarska
 6. Śp. Stanisław Woźniak
 7. Śp. Witold Kwiatkowski
 8. Śp. Wiktoria Jeleń
 9. Śp. Anna Mazurek
 10. Śp. Ernest Ryker
 11. Śp. Marek Pieniążek
 12. Śp. Stanisław Foltyn
 13. Śp. Zbigniew Pękała
 14. Śp. Zenon Szymański
 15. Śp. Marian Lipiecki
 16. Śp. Irena Liszka
 17. Śp. Zdzisław Świrski
 18. Śp. Krystyna Dzierzkowska
 19. Śp. Jacek Starzecki
 20. Śp. Witold Bogdziewicz
 21. Śp. Jan Tomczyk
 22. Śp. Anna Pawłowska
 23. Śp. Lidia Ziętek
 24. Śp. Bolesław Rożek
 25. Śp. Tadeusz Basarabowicz
 26. Śp. Danuta Woźniak
 27. Śp. Bogdan Strzelczyk
 28. Śp. Mieczysław Kaliszewski
 29. Śp. Mieczysław Juraszek
 30. Śp. Jan Hanus
 31. Śp. Lidia Kurzelewska
 32. Śp. Janina Przepiórka
 33. Śp. Marek Nowaczek
 34. Śp. Zygmunt Gastołek
 35. Śp. Eugenia Dłubak
 36. Śp. Beata Dziemiańczyk
 37. Śp. Ryszard Matlęga
 38. Śp. Henryk Lebek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualne Informacje

MAR 16, 2020 :: Coronavirus ważna informacja dla Donatorów

Coronavirus ważna informacja dla Donatorów

LIP 19, 2018 :: Dokumenty

Wykaz dokumentów do pobrania

Memoriał

O. Innocenty Maria Bocheński OP (1902 - 1995r.)

Informacje

Józef Maria (imię zakonne: Innocenty) Bocheński urodził się 30 września 1902 roku w Czuszowie (Krakowskie) w bitnej, szlacheckiej rodzinie herbu Rawicz. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie (1920) walczył ochotniczo w VIII pułku ułanów z bolszewikami; następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza, lecz w 1922 przeniósł się na ekonomię do Poznania, gdzie słuchał m. in. F. Znanieckiego i Cz. Znamierowskiego. Podczas studiów był związany z ugrupowaniami monarchistycznymi; rwał się także do walki z rokoszem J. Piłsudskiego w obronie legalnego rządu (1926). W tym samym roku, za namową o. Jacka Woronieckiego OP, wstąpił do seminarium duchownego jako człowiek... niewierzący! -- z obawy przed tym, że bez ścisłego nadzoru i dopingu do pracy zmarnuje swoje życie i talenty. Jak po latach twierdził, to właśnie "wychowanie" zakonne pomogło mu zarówno osiągnąć łaskę wiary, jak i stać się jednym z największych logików ubiegłego stulecia.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 roku. W 1932 i 1934 brał udział w Międzynarodowych Kongresach Tomistycznych. Doktorat z filozofii uzyskał we Fryburgu Szwajcarskim w 1931, a z teologii (w rzymskim Collegium Angelicum) - w 1934 roku. Odtąd, do 1940 roku - z przerwą w 1938 na prywatną docenturę w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie habilitował się (Z historii logiki zdań modalnych) - wykładał logikę (Elementa logicae graecae, 1937) w Papieskim Uniwersytecie "Angelicum" w Rzymie, a od 1950 r. aż do emerytury -- we Fryburgu (był tam nawet rektorem), a także w wielu uczelniach w USA. Stworzył Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu, gdzie rozwijano studia sowietologiczne i propagowano wiedzę o sytuacji w krajach bloku komunistycznego. Był zwolennikiem filozofii analitycznej, badał głównie historię logiki, a także filozofię marksistowską oraz sowiecką ideologię, z których tezami prowadził zasadniczą polemikę.

O. Józef Bocheński wsławił się również tym, że wypełniając nieformalnie funkcję cenzora Kongregacji Św. Oficjum, doprowadził w 1955 r. do wciągnięcia na indeks ksiąg zakazanych tygodnika "Dziś i Jutro", wydawanego przez środowisko tzw. postępowych katolików (późniejszy Pax), które wraz z Bolesławem Piaseckim współtworzył... średni z braci Bocheńskich Aleksander!

Był człowiekiem tysiąca imion, postacią niesłychanie barwną. Światowej sławy logik i filozof analityczny, teolog. Błyskotliwy krytyk komunizmu, "dominikanin w ostrogach" dostrzegający także błędy Kościoła. Pilot samolotowy i kierowca, który stale przekraczał dozwoloną prędkość, przy tym lubił tytoń i smak dobrego piwa. "Mistrz życia" i altruista, ułan i kapelan wojenny. Równocześnie geniusz i heretyk, oryginał i ekscentryk w habicie...

W pewnym okresie właściwie wyzwolił się spod zwierzchności zakonnej, prowadząc bogate życie naukowe i podróżując po całym świecie. Oprócz wielu prac akademickich o. Bocheński jest także autorem wielokrotnie wznawianych popularnych książek publicystycznych, jak Sto zabobonów czy Podręcznik mądrości (tego świata), Wreszcie, pozostawił on po sobie pasjonujące Wspomnienia (1994), ukazujące życie zakonne w jedyny w swoim rodzaju sposób...

Surowy w ocenie poglądów, a niezwykle sympatyczny i gotowy do służenia pomocą wielu ludziom. Bezkompromisowy poszukiwacz prawdy i tropiciel wszelkiego rodzaju błędów myślowych i niejasności, zwolennik zasad zdrowego rozsądku. Wszystko co mówił było proste i oczywiste, choć potrafił poruszać się na poziomach dostępnych tylko elicie intelektualnej tego świata.

W myśl swojej żelaznej zasady głosił, że ciągle trzeba się czegoś nowego uczyć, niezależnie od warunków, wieku i zdobytych już kwalifikacji. Życie powinno być świadome i pełne, mądre i szczęśliwe, piękne i pięknie przyjęte.

Sam był tego uosobieniem - znakomicie wykształcony, rozwijający wszechstronne zainteresowania, autorytet w wielu dziedzinach, poliglota, a równocześnie człowiek pogodny, uśmiechnięty, z dystansem do siebie i świata, do ostatnich lat otwarty na życie i bez pretensji do niego.

Pozostawił po sobie dorobek, w którym, oprócz znakomitych prac filozoficznych, znajdujemy setki niezwykle trafnych sentencji i spostrzeżeń wartych zapamiętania nie tylko z powodu przekazywanych przez nie doniosłych treści, ale też często z powodu niezwykłej i jakże nieczęsto spotykanej u uczonych tego formatu, formy.

Zgodnie z ostatnim życzeniem o. Bocheńskiego - jego cały filozoficzny dorobek naukowy, jak również ciało, mają służyć nauce i potomności.

 

bqMądry człowiek, ciało swoje zapisuje instytutowi anatomicznemu i stosuje zasadę Spinozy, jego mądrość jest medytacją życia, nie śmiercibq

pisał w swoim "Podręczniku mądrości tego świata" ten jeden z największych myślicieli XX wieku.

Najczęstsze pytania

Formalności

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 z dn. 07.04.2020r. Rektora SUM od dnia 09. kwietnia 2020r. do odwołania realizacja Programu Świadomej Donacji Zwłok została zawieszona.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2417 )

W związku z powyższym Uczelnia nie może przyjmować nowych wniosków (Aktów przekazania zwłok) oraz nie może przyjmować ciał Darczyńców.

 

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 42/2020 z dn. 11.03.2020r. Rektora SUM § 1 ust. 1.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2396 )

i Komunikatu w sprawie odwołania konferencji i wydarzeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11278-komunikat-w-sprawie-odwolania-konferencji-i-wydarzen )

pochówek Donatorów w bieżącym roku jest odwołany.

_________________________________________________________

 

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK:

1. Pobierz dokument Akt Przekazania Zwłok i wydrukuj go. Jeżeli nie ma Pani/Pan takiej możliwości prosimy zadzwonić do sekretariatu Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM pod ten numer +48 (32) 252 64 87 i o niego poprosić. Dokumenty zostaną wysłane pocztą.

2. Po wydrukowaniu lub otrzymaniu dokumentu prosimy go wypełnić.

3. Następnie należy udać się do notariusza, który potwierdzi wiarygodność podpisu. Koszt takiej usługi wynosi zwykle ok. 25zł.

4. Ostatnim krokiem jest wysłanie oryginału dokumentu Aktu Przekazania Zwłok do Katedry i Zakładu Anatomi Prawidłowej SUM na adres: 

KATEDRA I ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ul. Medyków 18
40-752 Katowice 

 

Wszelkich dodatkowych informacji, można uzyskać pod numerem tel: +48 (32) 252 64 87 (godz. 07:30 - 15:30) lub drogą elektroniczną (donacja@sum.edu.pl).

Godziny pracy mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzony stan epidemiczny w kraju.

 

Wprzypadku chęci zgłoszenia zgonu poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy, należy nagrać wiadomość na automatyczną sekretarkę lub wysłać maila na adres donacja@sum.edu.pl 

Zgłaszają zgon należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko osoby zmarłej, 

- imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zgłaszającej zgon. 

 

Procedura związana z transportem zwłok do Katedry rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu zgonu.

 

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Prosimy pobrać dokument „Akt przekazania zwłok” i wydrukować go lub zadzwonić do sekretariatu Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM, tel.  +48 (32) 252 64 87 – dokumenty wyślemy pocztą.

Akt należy wypełnić, potwierdzić notarialnie i przysłać na adres Katedry.

 

Po otrzymaniu Aktu przekazania zwłok, prześlemy zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do Programu. Zaświadczenie jest zalaminowane i jest wielkości dowodu osobistego.

 

Prosimy zadzwonić na nr telefonu +48 (32) 252 64 87 i przekazać nam informację kto                                         i kiedy zmarł oraz gdzie aktualnie znajduje się ciało zmarłego (szpital, zakład pogrzebowy).
W przypadku, gdy zgłoszenie zgonu będzie np. w dniach wolnych od pracy, bądź po godzinach pracy, prosimy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce lub wysłać maila na adres donacja@sum.edu.pl
Należy podać dane zmarłego, swoje dane i swój nr telefonu.

 

Do odbioru ciała niezbędnym dokumentem jest Odpis skrócony aktu zgonu (oryginał) oraz Karta zgonu – część przeznaczona dla cmentarza (oryginał).
Ww. dokumenty powinny znajdować się w miejscu, z którego ciało będzie odbierane.

 

Koszty te pokrywa Uczelnia.

Współpracujemy z Parkiem Pamięci Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

 

W zależności od stanu preparatu, ciała są wykorzystywane do celów dydaktycznych zazwyczaj do czterech lat od dnia przyjęcia do Katedry.

 

Informacja o terminie pochówku będzie zamieszczona na stronie www.donacja.sum.edu.pl w terminie miesiąc lub dwa miesiące przed planowanym pochówkiem, organizowanym najczęściej w maju każdego roku.

Planowany na dn. 30.05.2020r. pochówek jest odwołany.

 

 

Dokumenty

do pobrania

Dokumenty

Dokumety do pobrania:

 Akt przekazania zwłok

 Program donacji zwłok

 

Kontakt

z nami

Kontakt

ADRES:

Magdalena Nocoń

Ilona Walentyńska - Sowa

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej WNMK SUM
ul. Medyków 18
40-752 Katowice

TELEFON: tel.: +48 (32) 252 64 87

E-MAIL: donacja@sum.edu.pl

 

lub 

Alicja Steppa

Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej WNMZ SUM

ul. H. Jordana 19
41-808 Zabrze

 

TELEFON: tel.: +48 (32) 272 22 01

E-MAIL: anatomia-zabrze@sum.edu.pl

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, iz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 z dn. 07.04.2020r. Rektora SUM od dnia 09. kwietnia 2020r. do odwołania realizacja Programu Świadomej Donacji Zwłok została zawieszona.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2417 )

W związku z powyższym Uczelnia nie może przyjmować nowych wniosków (Aktów przekazania zwłok) oraz nie może przyjmować ciał Darczyńców.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

ul. Medyków 18
40-752 Katowice

telefon: (32) 252 64 87
e-mail: donacja@sum.edu.pl