O donacji

 

LINK DO UROCZYSTOŚCI:   https://youtu.be/6ELPoQAX2fA

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie zawiadamiamy, iż 20 listopada 2021r. o godz. 11:00 w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5 odbędzie się pochówek Donatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach XVII Memoriału im. Ojca Profesora Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego.                                                       

Ze względu na sytuację epidemiczną Uczelnia zaprasza do uczestnictwa w transmisji online na kanale You Tube Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ( https://youtu.be/6ELPoQAX2fA ).

Relacja z wydarzenia będzie zamieszczona na stronie głównej Uczelni ( www.sum.edu.plhttp://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/13986-pochowek-i-pozegnanie-124-donatorow-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-w-katowicach ).

Dla Bliskich i Rodzin Darczyńców Uczelnia przygotuje link, pod którym znajdować się będzie pełna relacja z uroczystości.

______________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 z dn. 07.04.2020r. Rektora SUM od dnia 09. kwietnia 2020r. do odwołania realizacja Programu Świadomej Donacji Zwłok została zawieszona.

( http://www3.sum.edu.pl/files/24892/zarz_061_20.pdf )

W związku z powyższym Uczelnia nie może wysyłać i przyjmować nowych wniosków (Aktów przekazania zwłok) oraz nie może przyjmować zwłok Darczyńców.

Pomimo ww. prosimy o zgłaszanie zgonów Donatorów.

Nieznana jest data wznowienia Programu.

______________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 42/2020 z dn. 11.03.2020r. Rektora SUM § 1 ust. 1.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2396 )

i Komunikatu w sprawie odwołania konferencji i wydarzeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11278-komunikat-w-sprawie-odwolania-konferencji-i-wydarzen )

pochówek Donatorów w roku 2020 jest odwołany.

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Katedra i Zakład  Anatomii Prawidłowej jest jednostką dydaktyczną, która uczy studentów i lekarzy na zwłokach ludzkich. Próby uczenia studentów anatomii za pomocą atlasów anatomicznych oraz uczenie się na modelach anatomicznych lub na plastynowanych preparatach kończyły się zawsze obniżeniem poziomu nauczania, jak również obniżeniem poziomu zachowań etycznych studentów i lekarzy. 

W Polsce Akademie Medyczne borykają się z problemem pozyskiwania ciał do celów dydaktycznych i szkoleniowych.
Śląski Uniwersytet  Medyczny uczy studentów i lekarzy na zwłokach. Ciało człowieka jest najwspanialszym i niezastąpionym atlasem i niemożliwością jest, by wykształcić dobrego lekarza bez bezpośredniego, namacalnego kontaktu z prawdziwym ciałem człowieka.

W roku 2003 powstał w Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) "PROGRAM ŚWIADOMEJ DONACJI  ZWŁOK". Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiej Akademii Medycznej zaczęła pozyskiwać nowe ciała dzięki wprowadzonemu Programowi. Taka forma Akademickiego pożegnania jest częścią i swoistym pierwszym zwieńczeniem prowadzonego Programu Świadomej Donacji Zwłok objętego Memoriałem im. o. Innocentego Marii Bocheńskiego prowadzonego przez Katedrę i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
Wolą Ojca Bocheńskiego (zakonnika, profesora, myśliciela, niepoprawnego optymisty) było by jego ciało zostało przekazane na cele naukowe; tak też się stało. Jego ciało zostało oddane jego ukochanemu Uniwersytetowi we Fryburgu, którego był wieloletnim profesorem.

Pierwszy w Polsce pochówek ciał osób, które wiele lat służyły nauce i kształciły kolejne pokolenia nowych lekarzy odbył się w roku 2004. W uroczystości brali udział studenci, Władze Uczelni oraz rodziny Darczyńców. Odbyło się ekumeniczne nabożeństwo pożegnania zmarłych. Darczyńcy Katedry byli różnych wyznań, dlatego też zaproszono przedstawicieli kościołów prawosławnego, protestanckiego i katolickiego. Memoriał o. Bocheńskiego kończy się w Parku Pamięci, gdzie składa się urny w Mogile Darczyńców w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej. Pamiątkowa tablica znajduje się w centralnym miejscu parku, otoczona zielenią i sosnami. Tablica ufundowana przez Prezesa Parku Pamięci głosi: 

bqHic est locus ubi mors gaudet succurrere vitaebq - 
Oto miejsce gdzie śmierć cieszy się, że może przyjść z pomocą życiu

 

Uroczystość ta ma bardzo istotny wymiar etyczny. Pierwszy kontakt studentów ze zwłokami jest szokujący. Widok kości i ciała napawa ich lękiem. Z biegiem czasu muszą do tego jednak przywyknąć. Muszą się uczyć, by zaliczyć kolejne partie anatomicznego materiału. Staje się to później codziennością i dwugodzinne wizyty dwa razy w tygodniu w prosektorium nie są już niczym strasznym. Pozostaje tylko wszechobecny zapach formaliny i właściwie jest to jedyną wyróżniającą cechą tych zajęć.

Program Donacji i Memoriał o. Bocheńskiego jest pierwszym w Polsce projektem mającym na celu informowanie i pozyskiwanie świadomych Donatorów. Jednocześnie program zabezpiecza właściwe traktowanie ciała przez studentów i lekarzy, zapewnia także pochówek zgodny z wyznaniem ofiarodawcy. 
Obecnie Katedra posiada blisko 2000 aktów potwierdzonych notarialnie od osób, których wolą jest przekazanie po śmierci ciała dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Uroczystość akademickiego pochówku planowo odbywa się pod koniec roku akademickiego, kiedy studenci kończą zajęcia sekcyjne z anatomii i przygotowują się do egzaminu. Studenci przygotowują wieńce, znicze, przemówienia i stają przy urnach ciał. Stają razem z ich rodzinami i zderzają się z prawdą, która szokowała ich na początku. Oto Człowiek! Dla ciebie był on najdoskonalszym atlasem anatomii a dla kogoś innego mężem, ojcem, przyjacielem. Swoisty powrót do początku a jednak nabyta wiedza pozostaje. Najważniejsze jest jednak to, że student ma poczucie, że to nie preparat, lecz Człowiekktóry podarował mu, wierząc w jego zdolności i przyszłą lekarską rzetelność to, co mógł podarować w imię życia innych ludzi. Tej prawdy nawet najczęstsze wizyty w prosektorium już nie wyrwą mu z serca. 
Pamiętajmy!

 bqŚmierć nie musi być końcem, może stać się wartością,  z której mogą korzystać ludzie żyjący bq

                                                                                                                     Lekcja anatomii doktora Tulpa

                                                                                                                                     Obraz: Rembrandt

Pochówek

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie zawiadamiamy, iż 20 listopada 2021r. o godz. 11:00 w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5 odbędzie się pochówek Donatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach XVII Memoriału im. Ojca Profesora Innocentego Marii Józefa Bocheńskiego.   

                                                        

Ze względu na sytuację epidemiczną Uczelnia zaprasza do uczestnictwa w transmisji online na kanale You Tube Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (https://youtu.be/6ELPoQAX2fA ).

Relacja z wydarzenia będzie zamieszczona na stronie głównej Uczelni ( www.sum.edu.pl - http://sum.edu.pl/uczelnia/wiadomosci-z-zycia-uczelni/13986-pochowek-i-pozegnanie-124-donatorow-slaskiego-uniwersytetu-medycznego-w-katowicach ).

Dla Bliskich i Rodzin Darczyńców Uczelnia przygotuje link, pod którym znajdować się będzie pełna relacja z uroczystości.

_______________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 z dn. 07.04.2020r. Rektora SUM od dnia 09. kwietnia 2020r. do odwołania realizacja Programu Świadomej Donacji Zwłok została zawieszona.

( http://www3.sum.edu.pl/files/24892/zarz_061_20.pdf )

 _______________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 42/2020 z dn. 11.03.2020r. Rektora SUM § 1 ust. 1.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2396 )

i Komunikatu w sprawie odwołania konferencji i wydarzeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11278-komunikat-w-sprawie-odwolania-konferencji-i-wydarzen )

pochówek Donatorów w bieżącym roku jest odwołany.

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Aktualne Informacje

LIS 25, 2021 :: Ważna informacja

COVID-19

LIS 24, 2021 :: LINK DO TRANSMISJI Z POCHÓWKU

link - 20.11.2021r.

LIS 24, 2021 :: POCHÓWEK

20.11.2021r.

MAR 22, 2021 :: Dokumenty

Wykaz dokumentów do pobrania

Memoriał

O. Innocenty Maria Bocheński OP (1902 - 1995r.)

Informacje

Józef Maria (imię zakonne: Innocenty) Bocheński urodził się 30 września 1902 roku w Czuszowie (Krakowskie) w bitnej, szlacheckiej rodzinie herbu Rawicz. Po ukończeniu gimnazjum we Lwowie (1920) walczył ochotniczo w VIII pułku ułanów z bolszewikami; następnie rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza, lecz w 1922 przeniósł się na ekonomię do Poznania, gdzie słuchał m. in. F. Znanieckiego i Cz. Znamierowskiego. Podczas studiów był związany z ugrupowaniami monarchistycznymi; rwał się także do walki z rokoszem J. Piłsudskiego w obronie legalnego rządu (1926). W tym samym roku, za namową o. Jacka Woronieckiego OP, wstąpił do seminarium duchownego jako człowiek... niewierzący! -- z obawy przed tym, że bez ścisłego nadzoru i dopingu do pracy zmarnuje swoje życie i talenty. Jak po latach twierdził, to właśnie "wychowanie" zakonne pomogło mu zarówno osiągnąć łaskę wiary, jak i stać się jednym z największych logików ubiegłego stulecia.

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1932 roku. W 1932 i 1934 brał udział w Międzynarodowych Kongresach Tomistycznych. Doktorat z filozofii uzyskał we Fryburgu Szwajcarskim w 1931, a z teologii (w rzymskim Collegium Angelicum) - w 1934 roku. Odtąd, do 1940 roku - z przerwą w 1938 na prywatną docenturę w Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie habilitował się (Z historii logiki zdań modalnych) - wykładał logikę (Elementa logicae graecae, 1937) w Papieskim Uniwersytecie "Angelicum" w Rzymie, a od 1950 r. aż do emerytury -- we Fryburgu (był tam nawet rektorem), a także w wielu uczelniach w USA. Stworzył Instytut Europy Wschodniej we Fryburgu, gdzie rozwijano studia sowietologiczne i propagowano wiedzę o sytuacji w krajach bloku komunistycznego. Był zwolennikiem filozofii analitycznej, badał głównie historię logiki, a także filozofię marksistowską oraz sowiecką ideologię, z których tezami prowadził zasadniczą polemikę.

O. Józef Bocheński wsławił się również tym, że wypełniając nieformalnie funkcję cenzora Kongregacji Św. Oficjum, doprowadził w 1955 r. do wciągnięcia na indeks ksiąg zakazanych tygodnika "Dziś i Jutro", wydawanego przez środowisko tzw. postępowych katolików (późniejszy Pax), które wraz z Bolesławem Piaseckim współtworzył... średni z braci Bocheńskich Aleksander!

Był człowiekiem tysiąca imion, postacią niesłychanie barwną. Światowej sławy logik i filozof analityczny, teolog. Błyskotliwy krytyk komunizmu, "dominikanin w ostrogach" dostrzegający także błędy Kościoła. Pilot samolotowy i kierowca, który stale przekraczał dozwoloną prędkość, przy tym lubił tytoń i smak dobrego piwa. "Mistrz życia" i altruista, ułan i kapelan wojenny. Równocześnie geniusz i heretyk, oryginał i ekscentryk w habicie...

W pewnym okresie właściwie wyzwolił się spod zwierzchności zakonnej, prowadząc bogate życie naukowe i podróżując po całym świecie. Oprócz wielu prac akademickich o. Bocheński jest także autorem wielokrotnie wznawianych popularnych książek publicystycznych, jak Sto zabobonów czy Podręcznik mądrości (tego świata), Wreszcie, pozostawił on po sobie pasjonujące Wspomnienia (1994), ukazujące życie zakonne w jedyny w swoim rodzaju sposób...

Surowy w ocenie poglądów, a niezwykle sympatyczny i gotowy do służenia pomocą wielu ludziom. Bezkompromisowy poszukiwacz prawdy i tropiciel wszelkiego rodzaju błędów myślowych i niejasności, zwolennik zasad zdrowego rozsądku. Wszystko co mówił było proste i oczywiste, choć potrafił poruszać się na poziomach dostępnych tylko elicie intelektualnej tego świata.

W myśl swojej żelaznej zasady głosił, że ciągle trzeba się czegoś nowego uczyć, niezależnie od warunków, wieku i zdobytych już kwalifikacji. Życie powinno być świadome i pełne, mądre i szczęśliwe, piękne i pięknie przyjęte.

Sam był tego uosobieniem - znakomicie wykształcony, rozwijający wszechstronne zainteresowania, autorytet w wielu dziedzinach, poliglota, a równocześnie człowiek pogodny, uśmiechnięty, z dystansem do siebie i świata, do ostatnich lat otwarty na życie i bez pretensji do niego.

Pozostawił po sobie dorobek, w którym, oprócz znakomitych prac filozoficznych, znajdujemy setki niezwykle trafnych sentencji i spostrzeżeń wartych zapamiętania nie tylko z powodu przekazywanych przez nie doniosłych treści, ale też często z powodu niezwykłej i jakże nieczęsto spotykanej u uczonych tego formatu, formy.

Zgodnie z ostatnim życzeniem o. Bocheńskiego - jego cały filozoficzny dorobek naukowy, jak również ciało, mają służyć nauce i potomności.

 

bqMądry człowiek, ciało swoje zapisuje instytutowi anatomicznemu i stosuje zasadę Spinozy, jego mądrość jest medytacją życia, nie śmiercibq

pisał w swoim "Podręczniku mądrości tego świata" ten jeden z największych myślicieli XX wieku.

Najczęstsze pytania

Formalności

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie zawiadamiamy, iż 20 listopada 2021r. o godz. 11:00 w Parku Pamięci w Rudzie Śląskiej przy ul. Krańcowej 5 odbędzie się pochówek Donatorów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w ramach XVII Memoriału im. Ojca ProfesoraInnocentego Marii Józefa Bocheńskiego.   

                                                        

Ze względu na sytuację epidemiczną Uczelnia zaprasza do uczestnictwa w transmisji online na kanale You Tube Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Relacja z wydarzenia będzie zamieszczona na stronie głównej Uczelni ( www.sum.edu.pl ).

Dla Bliskich i Rodzin Darczyńców Uczelnia przygotuje link, pod którym znajdować się będzie pełna relacja z uroczystości.

_____________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iz zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2020 z dn. 07.04.2020r. Rektora SUM od dnia 09. kwietnia 2020r. do odwołania realizacja Programu Świadomej Donacji Zwłok została zawieszona.

( http://www3.sum.edu.pl/files/24892/zarz_061_20.pdf )

W związku z powyższym Uczelnia nie może przyjmować nowych wniosków (Aktów przekazania zwłok) oraz nie może przyjmować ciał Darczyńców.

_______________________________________________________

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz w nawiązaniu do Zarządzenia Nr 42/2020 z dn. 11.03.2020r. Rektora SUM § 1 ust. 1.

https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2396 )

i Komunikatu w sprawie odwołania konferencji i wydarzeń Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

http://sum.edu.pl/aktualnosci-i-komunikaty-swp/komunikaty-wiadomosci/komunikaty-koronawirus/11278-komunikat-w-sprawie-odwolania-konferencji-i-wydarzen )

pochówek Donatorów w bieżącym roku jest odwołany.

 

Nieznana jest nowa data i forma pochówku.

_________________________________________________________

 

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM DO PROGRAMU ŚWIADOMEJ DONACJI ZWŁOK:

1. Pobierz dokument Akt Przekazania Zwłok i wydrukuj go. Jeżeli nie ma Pani/Pan takiej możliwości prosimy zadzwonić do sekretariatu Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM pod ten numer +48 (32) 252 64 87 i o niego poprosić. Dokumenty zostaną wysłane pocztą.

2. Po wydrukowaniu lub otrzymaniu dokumentu prosimy go wypełnić.

3. Następnie należy udać się do notariusza, który potwierdzi wiarygodność podpisu. Koszt takiej usługi wynosi zwykle ok. 25zł.

4. Ostatnim krokiem jest wysłanie oryginału dokumentu Aktu Przekazania Zwłok do Katedry i Zakładu Anatomi Prawidłowej SUM na adres: 

 

KATEDRA I ZAKŁAD ANATOMII PRAWIDŁOWEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
ul. Medyków 18
40-752 Katowice 

lub

Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej WNMZ SUM           
ul. H. Jordana 19
41-808 Zabrze

 

Wszelkich dodatkowych informacji, można uzyskać pod numerem tel: +48 (32) 252 64 87 lub (32) 272 22 01 (w godz. porannych) lub drogą elektroniczną (donacja@sum.edu.pl lub donacja_zabrze@sum.edu.pl )

Godziny pracy mogą ulec zmianie ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzony stan epidemiczny w kraju.

 

Wprzypadku chęci zgłoszenia zgonu poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy, należy nagrać wiadomość na automatyczną sekretarkę lub wysłać maila na adres donacja@sum.edu.pl 

Zgłaszają zgon należy podać następujące dane:

- imię i nazwisko osoby zmarłej, 

- imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby zgłaszającej zgon. 

 

Procedura związana z transportem zwłok do Katedry rozpocznie się w pierwszym dniu roboczym po zgłoszeniu zgonu.

 

NAJCZEŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:

Prosimy pobrać dokument „Akt przekazania zwłok” i wydrukować go lub zadzwonić do sekretariatu Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej SUM, tel.  +48 (32) 252 64 87 lub (32) 272 22 01– dokumenty wyślemy pocztą.

Akt należy wypełnić, potwierdzić notarialnie i przysłać na adres Katedry.

 

Po otrzymaniu Aktu przekazania zwłok, prześlemy zaświadczenie potwierdzające przystąpienie do Programu. Zaświadczenie jest zalaminowane i jest wielkości dowodu osobistego.

 

Prosimy zadzwonić na nr telefonu +48 (32) 252 64 87 lub (32) 272 22 01 i przekazać nam informację kto                                         i kiedy zmarł oraz gdzie aktualnie znajduje się ciało zmarłego (szpital, zakład pogrzebowy).
W przypadku, gdy zgłoszenie zgonu będzie np. w dniach wolnych od pracy, bądź po godzinach pracy, prosimy zostawić wiadomość na automatycznej sekretarce lub wysłać maila na adres donacja@sum.edu.pl lub donacja_zabrze@sum.edu.pl .
Należy podać dane zmarłego, swoje dane i swój nr telefonu.

 

Do odbioru ciała niezbędnym dokumentem jest Odpis skrócony aktu zgonu (oryginał) oraz Karta zgonu – część przeznaczona dla cmentarza (oryginał).
Ww. dokumenty powinny znajdować się w miejscu, z którego ciało będzie odbierane.

 

Koszty te pokrywa Uczelnia.

Współpracujemy z Parkiem Pamięci Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej.

 

Nie ma wyznaczonej granicy określającej długość wykorzystywania preparatu do realizacji badań naukowych i celów dydaktycznych.

O przeznaczeniu ciała do kremacji / pochówku decyduje Uczelnia.

 

Informacja o terminie pochówku będzie zamieszczona na stronie www.donacja.sum.edu.pl  ( www.sum.edu.pl )

 

 

Dokumenty

do pobrania

Dokumenty

Dokumety do pobrania:

 Akt przekazania zwłok (POTWIERDZONY NOTARIALNIE)

 Program Świadomej Donacji Zwłok

 Rezygnacja (POTWIERDZONA NOTARIALNIE)

Kontakt

z nami

Kontakt

ADRES:

mgr Magdalena Nocoń

mgr Ilona Walentyńska - Sowa

Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej WNMK SUM
ul. Medyków 18
40-752 Katowice

TELEFON: tel.: +48 (32) 252 64 87

E-MAIL: donacja@sum.edu.pl

 

lub 

Alicja Steppa

Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej WNMZ SUM

ul. H. Jordana 19
41-808 Zabrze

 

TELEFON: tel.: +48 (32) 272 22 01

E-MAIL: donacja_zabrze@sum.edu.pl

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Program Świadomej Donacji Zwłok

ul. Medyków 18 (budynek C-1)
40-752 Katowice

telefon: (32) 252 64 87
e-mail: donacja@sum.edu.pl ( lub donacja_zabrze@sum.edu.pl )